Закон України Про засади запобігання і протидії корупції

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
  Про засади запобігання і протидії корупції