Положення про прийняття дітей в дошкільні навчальні заклади м.Гнівані

                                                                        Затверджено

                                                                  рішенням 34 сесії міської ради     

                                                        6 скликання № 780 від 20.12.2013 року

 

Положення

про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів     м. Гнівань

 

1. Загальні положення

1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів (далі –ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади м.Гнівань та с.Грижинець, здійснюється з метою:

- забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Гнівані;

-  спрощення процедури обліку дітейм.Гнівані та с.Грижинець, бажаючихвідвідувати  ДНЗ м. Гнівані;

- забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади м.Гнівані та с.Грижинець;

-  запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ м. Гнівань.

 

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

загальний міський електронний реєстр дітей до ДНЗ(далі Реєстр) – єдина комп'ютерна база данихдітей, стосовно яких подані заяви на зарахування до ДНЗ.

держатель Реєстру– Гніванська міська рада;

реєстратор– особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконуєінші функції, передбачені цим Положенням;  

заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

 

 

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

 

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

 

2.2. Внесеннюдо Реєстру підлягає наступна інформація:

а) про дитину:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- дата народження;

- адреса проживання;

- серія та номер свідоцтва про народження;

- інформація про пільгову категорію (за наявності);

- ДНЗ, які хоче (зможе) відвідувати дитинапо мірі спадання зацікавленості до ДНЗ.

- Рік вступу в ДНЗ

б) про батьків(заявників):

- прізвище, ім’я, по батькові батька таматері, або осіб, що їх замінюють;

- адреса реєстрації місця проживання;

- контактні дані (номер телефону)

- місце роботи батьків

 

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті Гніванськоїміської ради врозділі«дошкільні навчальні заклади» підрозділ «Реєстрація до дитячогосадочка» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором  Гніванської міської ради (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки присвоюється порядковий номер в черзізгідно із датою та часом  відсилання заявки.

 

2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці.

 

2.5.  Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

 

2.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

 

2.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

- на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ;

- у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку документів, визначенихцим Положенням;

- у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, відсутність документів, які підтверджують пільги).

 

2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється при внесенні відомостей про дитинув порядку загальної чергита розподіляється за віковою групою. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

 

 

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

 

3.1. Прийом дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється керівниками відповідно до списків, сформованих базою даних реєстру відповідно до черговості подання заяв із врахуванням пільгових категорій дітей, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп при наявності місць у відповідних дошкільних навчальних закладах.

     У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних. 

 

3.2. Заявник має можливість самостійно стежитиза черговістю своєї заявки в Реєстрі. Проможливість зарахуваннязаявник повідомляється керівником відповідного ДНЗ за вказаним в заявці номером телефону та /або автоматично СМС повідомленням на даний номер з оповіщенням про  можливість зарахування до ДНЗ з відповідною адресою.

 

3.3. У разі отримання повідомленнязаявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику відповідного ДНЗ усі необхідні документи для зарахування:

- заява батьків або особи, яка їх замінює;

- медична довідкапро стан здоров'я дитини;

- довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтвопро народження;

- для пільгової категорії - документ, що підтверджує пільги відповідно до п.3.7. та 3.8. цього положення)

 

3.4. У випадку наявності вільних місцьу вказаній віковій категорії в одному із дошкільних навчальних закладів, обранихзаявником згідно п.2.2.  та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникамможе бути запропонована можливість бути зарахованим до даногоДНЗ.

 

3.5. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.

 

3.6. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише при наявності даної дитини у списку дітей, сформованих базою даних реєстру відповідно до черговості подання заяв, які можуть бути зараховані до ДНЗ в поточному році.

    Заяви, подані заявниками до 01.03.2014 року, вносяться до Реєстру завідуючими відповідних дитячих установ із вказанням дати написання заяви. Для таких заявників, як виняток, присвоєння номеру черги буде відбуватися по даті написання заяви.

 

 

3.7.Першочергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

 

 - діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;

 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 - діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім'ях;

 - діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);

 - діти працівників дошкільних закладів  у разі виходу на роботу.

 

 

3.8. Позачергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

 

 - діти батьків-інвалідів І групи, в тому числі діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10);

 -  діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує даний ДНЗ (1:10);

 - діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості (1:10).

 

3.9. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги.

 

3.10.  Керівники ДНЗ після прийняття дитини в ДНЗ подають держателю реєстра  наказ про зарахування дитинидо відповідного ДНЗ.

 

3.10. Реєстраторна підставі наказу про зарахування дитинидо ДНЗ м.Гніванівиключає заявку із  черги.

 

3.11. Керівники ДНЗ в разі недокомплектації будь-якої групи в своєму ДНЗ подають інформацію держателю реєстра.

 

 

4. Забезпечення доступу до Реєстру

 

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який  використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження  та захист персональних даних заявника.

 

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Гніванської міської ради http://gnivan.tivrovrada.org.ua/та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; прізвище, ім’я, по батькові дитини,  а також вибір дошкільного навчального закладу, належність до пільгової категорії,  вікову  групу та рік вступу.

 

4.3. Заявник має право та можливість після реєстрації даних про дитину роздрукувати дані про дату реєстрації в черзі та порядковий номер черги.

 

 

5. Прикінцеві положення

 

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації Реєструhttp://gnivan.tivrovrada.org.ua/ відбувається на безоплатній основі.

 

5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

 

Секретар ради                                                                         А.Т. Висідалко