Форма запиту на інформацію

Затверджено
рішення виконкому міської ради
від 23 листопада  2011р.  №256

Форма запиту на інформацію

Розпорядник інформації

 

ГНІВАНСЬКА МІСЬКА РАДА

Міському голові

 

Запитувач

 

Кулешову Володимиру Володимировичу

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб,

 

____________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних

 

____________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

 

___________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

___________________________________________________________

___________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

______________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

______________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

______________________________________________

факсом

______________________________________________

телефоном

______________________________________________

_____________                                _____________
(дата)                                                   (підпис)

Запит подається спеціалісту з питань роботи із звернень громадян міської ради (каб.2). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст.20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.